Kredyty gotówkowe – podstawowe informacje

Kredyty gotówkowe oferowane przez banki klienci mogą przeznaczyć na dowolny cel. Kwota jest wypłacana w całości – albo do ręki w oddziale banku, albo przelewem na konto. Spłata zobowiązania jest podzielona na miesięczne raty.
W chwili obecnej uzyskanie kredytu gotówkowego jest zdecydowanie prostsze niż kiedyś – wynika to z faktu, że konkurencja w zakresie usług finansowych jest obecnie ogromna, w związku z czym banki dokładają wszelakich starań, aby pozyskać możliwie jak najwięcej klientów. Potrzebne są zatem poprawnie wypełniony wniosek, dowód osobisty oraz zaświadczenie o zarobkach (jeśli kredytobiorcą jest emeryt lub rencista, musi przedstawić odcinek świadczenia). Wstępna decyzja kredytowa jest podejmowana przez bank przeważnie już w tym samym dniu, kiedy wniosek został złożony. Na decyzję ostateczną trzeba poczekać od kilku do kilkunastu dni. Wszystko w tym momencie uzależnione jest od tego, jak przedstawia się historia kredytowa wnioskodawcy – jest on sprawdzany w Biurze Informacji Kredytowej. Jeżeli więc ktoś miał w przeszłości jakieś kłopoty ze spłacaniem zobowiązań wobec banków, musi się liczyć z tym, że bank może odmówić pożyczenia pieniędzy. Kredyty gotówkowe podobnie jak kredyty-samochodowe.pro  są przeważnie zabezpieczane wekslami in blanco.

Jeśli o kredyt ubiega się osoba pozostająca w związku małżeńskim, współmałżonek musi wyrazić na to pisemną zgodę. Niekiedy banki żądają również poręczenia osób trzecich lub wykupienia ubezpieczenia. Kredyty gotówkowe należą do zobowiązań krótkoterminowych – maksymalny okres kredytowania to 7 lat.

Dodaj komentarz